שפה ומח
   
עורכת
נעמה פרידמן, אוניברסיטת תל אביב

עורכות משנה
מיכל בירן, אוניברסיטת חיפה
מיה יכיני, אוניברסיטת תל אביב

 

חברי המערכת
אירנה בוטוויניק, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת תל אביב
דורית בן-שלום, אוניברסיטת בן גוריון
אביה גביעון, הקריה האקדמית אונו, אוניברסיטת תל אביב
אורי הדר, אוניברסיטת תל אביב
עירית מאיר, אוניברסיטת חיפה
טובה מוסט, אוניברסיטת תל אביב
שרון ערמון-לוטם, אוניברסיטת בר אילן

רונית שטרמן, אוניברסיטת תל אביב